26 tỉnh thành phố đã có ca nhiễm COVID-19 | VTV24Từ ngày 27/4 đến chiều ngày 10/5/2021, Việt Nam đã ghi nhận 458 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 26 tỉnh, thành phố liên quan tới nhiều ổ dịch.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Be The First In The Know - Health Alerts

Get new posts by email:
RSS52.1k
Follow by Email77.5k
Twitter