ഗർഭധാരണ കാലയളവിൽ ചിക്കൻ പോക്‌സ് വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? | Women's Health | Dr.Qഗർഭധാരണ കാലയളവിൽ ചിക്കൻ പോക്‌സ് വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ …

source

2 thoughts on “ഗർഭധാരണ കാലയളവിൽ ചിക്കൻ പോക്‌സ് വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? | Women's Health | Dr.Q

  1. There is definately a great deal to find out about this subject.

    I like all the points you have made.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Health Alerts

Get new posts by email:
RSS52.1k
Follow by Email77.5k
Twitter